Ustanovitelj podjetja je Dr. Borut Gosar, ki je bil od leta 2005-2010 zaposlen kot mladi raziskovalec na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Področja dela: raziskave na področju biotehnologije (zdravilne rastline, analitika zdravilnih učinkovin (HPLC …), in vitro imunološki testi); statistična obdelava podatkov, pisanje znanstvenih člankov itn. Leta 2010 je tudi uspešno opravil doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv tehnoloških dejavnikov na kakovost ter možnosti pridelave škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea L.) (pdf).