Sodelovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi poskusa pri raziskovalni nalogi za Krkine nagrade dijakinj iz srednje šole Grm Novo mesto. Naslov raziskovalne naloge: Lahko na osnovi fenolov napovemo vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika na tvorbo TNF-α? (pdf).

Sodelovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi poskusa pri diplomski nalogi  dijakinje iz Biotehnične fakultete v Ljubljani. Naslov diplomske naloge: Učinki pripravkov iz ameriškega slamnika (Echinacea purpurea) na produkcijo citokinov (pdf).