V podjetju odstranjujemo odvečna topila (etanol, voda i. t. n.) iz raztopin s fizikalnim postopkom nizkotemperaturne podtlačne destilacije. S to metodo lahko odstranimo odvečna topila (voda, etanol i.t.n) iz različnih snovi pri temperaturi 40 °C, kar ohrani zdravilne učinkovine nespremenjene.

Pri postopku podtlačne evaporacije je pomembno, da postopek podtlačne evaporacije opravi za to usposobljena strokovna oseba z ustrezno naravoslovno izobrazbo ter da se postopek opravi brez prekinjanja. Le s strokovno izvedenim postopkom nizkotemperaturne podtlačne destilacije lahko ohranimo snovi nespremenjene.