Kaj je CBD? 

Naše telo je samo sposobno proizvajati kanabinoide, ki prenašajo sporočila med celicami. Ko je telo bolno, utrujeno ali pod stresom ni sposobno proizvajati kanabinoidov. Takrat mu lahko pomagamo z vnosom fitokanabinoidov, ki jih najdemo v konoplji. CBD oziroma kanabidiol je spojina, ki se nahaja na cvetovih industrijske konoplje (Cannabis sativa L. var sativa) in je poleg sorodnega kanabinoida THC (tetrahydrocannabinol) tudi najbolj pogost kanabinoid. Kanabinoidoma THC ter CBD pripisujejo mnoge zdravilne učinke. Za razliko od THC, CBD ni psihoaktiven in ne povzroča omotice ali drugih neželenih učinkov. Prednost konopljinih kanabinoidov je ta, da se vežejo na iste receptorje kot kanabinoidi, ki jih proizvaja naše telo. To pomeni, da jih telo prepozna in jih vzame za svoje.


Kaj je polni spekter (full spectrum): 

Podjetje Dr. Gosar proizvaja samo izvlečke iz industrijske konoplje od njive, preko lastnega proizvodnega laboratorija do končnega proizvoda. Ko govorimo o izdelkih polnega spektra (full spectrum), govorimo o izdelkih, ki  vsebujejo samo naravne izvlečke iz industrijske konoplje brez dodatkov CBD izolata ali sintetičnega CBD-ja, ki ima lahko tudi neželene učinke. Dokaz si lahko preberete kar na strani wikipedije:   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Synthetic_cannabinoids   

 

Naravni CBD izvlečki iz industrijske konoplje vsebujejo poleg CBD kanabinoida tudi vrsto drugih kanabinoidov, terpenov in antioksidantov, ki delujejo sinergistično, kar pomeni, da se terapevtski učinki stopnjujejo in dopolnjujejo, človeštvo pa jih v različnih oblikah uživa že tisoče let. Vse proizvodne procese od pridelave na njivi in predelave v proizvodnem laboratoriju si lahko v podjetju Dr. Gosar tudi ogledate.

Na spletu lahko najdete tudi cenene CBD proizvode, ki vsebujejo cenene CBD izolate ali še cenejše sintetične CBD proizvode, ki imajo lahko tudi negativne učinke. Takšne ponudnike lahko prepoznate na sledeče načine:

1. Ponujajo produkte, ki vsebujejo več kot 7% CBD-ja (iz konoplje samo z ekstrakcijo namreč ni možno izdelati  CBD proizvode, ki vsebuje več kot 7% CBD-ja in THC-ja  v zakonskih mejah. To je pod 0,2%).

2. S proizvodnjo konoplje se takšna podjetja praviloma ne ukvarjajo. 

3. Njihove proizvode lahko analizirate (uradna analiza: Eurofinos Erico Slovenija d.o.o.   https://www.eurofins.si/si/konoplja-in-izdelki-iz-konoplje/   ). Na analizi bo prisoten samo canabidiol (CBD ) ostalih kanabinoidov (CBC- Cannabichromene, CBG - Cannabigerol,  CBN-Cannabinol ...) prisotnih ne bo, ali pa bodo prisotni v zelo majhnih koncentracijah, v kolikor je naravnim izvlečkom iz konoplje dodan CBD izolat ali sintetičen CBD.


Kaj je delno polni spekter (broad spectrum): 

Konopljini proizvodi z višjo vsebnostjo CBD (več kot 7%), vsebujejo poleg naravnega ekstrakta dodan 97-99,9% CBD izolat. Ker CBD izolat ne vsebuje THC-ja ga lahko v skoraj poljubnih koncentracijah dodajamo konopljinim izdelkom. Na tak način lahko naredimo tudi konopljine proizvode (konopljine kapljice, konopljino smolo) z 50% ali več % CBD-ja, pri čemer izdelek vsebuje manj kot 0,2% THC-ja.

 

Kaj je CBD izolat

CBD izolat je prečiščen CBD (97-99,9% CBD), ki je lahko naravnega ali sintetičnega izvora. Topi se v olju in v konopljinih ekstraktih (naravni konopljini smoli). Na tržišču poleg CBD izolata obstajajo tudi CBG, CBC, CBN, THC in drugi kanabinoidni izolati, ki so lahko naravnega ali sintetičnega izvora.Za dodatne informacije pokličite Dr. Borut Gosar na  telefonsko številko 041674724.

 

ČLANKI:

Dr. Borut Gosar, agronom, biotehnolog, podjetnik, inovator

 

NESMISELNA IN ŠKODLJIVA PREPOVED EKSTRAKTOV IZ INDUSTRIJSKE KONOPLJE

Konoplja je rastlina, ki jo človek pozna in uporablja že vsaj 12 000 let. Cannabis sativa je najbolj poznana latinska beseda na svetu z več kot 40,7 milijona zadetkov na spletu, medtem ko imata npr. Tritikum aestivum (pšenica) in Zea maize (koruza), ki nahranita ½ človeštva, skupaj manj kot 25 milijonov zadetkov na spletu. Na desetine tisoč strokovnih oz. znanstvenih objav o konoplji to rastlino uvršča med najbolj proučevane rastline na svetu. Pa vendarle smo bili januarja 2019 priča intervenciji Evropske komisije, ki je v seznamu novih živil (Novel Food Catalouge) spremenila vnos, ki se nanaša na kanabinoide. Na podlagi te odločitve so vsi ekstrakti iz industrijske konoplje (CBD) oz. izdelki, ki vsebujejo te ekstrakte, opredeljeni kot nova živila, za katere je pred dajanjem na trg potrebna odobritev. V to oznako živil spadajo produkti, ki se niso uporabljali kot hrana ali prehranski dodatek pred 15. majem 1997 oz. za katere ni izkazana zgodovina varne rabe živila. Navedeni birokratski ukrep na ravni EU, ki diktira aktivnosti v državah članicah, je toliko težje razumeti v luči stališča Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je kanabinoide ocenila kot varne substance. WHO je–da bo ironija še večja –prav tako januarja 2019 ugotovil, da CBD-pripravki z do 0,2 % THC-ja nimajo škodljivih vplivov na zdravje in je zato Združenim narodom (UN) predlagal, da jih izvzame iz mednarodnega nadzora. Posamezne države članice EU se na nove izzive na področju regulacije konoplje različno odzivajo. Na primer z moratorijem, z milejšimi ukrepi za zaščito domače industrije ipd. Iz primerjalnega pregleda držav EU izhaja, da je slovenska oblast med najbolj zavzetimi, žal v napačno smer, saj ukrepa s prepovedjo izdelkov, ki vsebujejo naravne CBD-ekstrakte. Skrb za naše zdravje je še večja, saj prepoveduje tudi kozmetične izdelke, ki vsebujejo omenjene naravne ekstrakte, pri katerih pa se sklicujejo na Mednarodno konvencijo o mamilih iz leta 1961. V vsem tem dogajanju smo tudi izvedeli, da sintetični CBD ni problematičen, četudi že Wikipedija navaja, da so sintetični kanabinoidi manj učinkoviti in potencialno lahko tudi bolj škodljivi kot naravni kanabinoidi iz rastline konoplje.Samo v Sloveniji je na podlagi podatkovnih baz prodajalcev izdelkov iz industrijske konoplje več kot 150 tisoč uporabnikov teh izdelkov. Izdelki, ki so narejeni iz ekstraktov industrijske konoplje, so najbolje prodajani proizvodi izmed vseh izdelkov, pripravljenih iz zelišč. Zgolj v Sloveniji industrija zaposluje več sto kmetovalcev in več sto ostalih delavcev ter ustvari več deset milijonov EUR prometa. Ob vseh teh številkah se samo po sebi postavlja vprašanje, ali gre za ukrep v dobro ljudi ali morebiti nekaterih lobijev, ki bi želeli prevzeti trg konopljinih ekstraktov. Kakšna je vizija pristojnega ministrstva in kakšna Vlade RS? Čigavim interesom sledi? Ali je njihova vizija primerno reguliran legalni trg s konopljinimi ekstrakti v zadovoljstvo in varnost uporabnikov, ohranitev zelenih delovnih mest, setev zemlji in okolju prijazne poljščine ter konec koncev polnjenju proračuna? Številni slovenski pridelovalci, predelovalci in prodajalci so k reševanju problematike pristopili proaktivno. Zadruga Konopko se je povezala z Evropskim združenjem za industrijsko konopljo. O neutemeljenosti oz. škodljivosti ukrepov zdravstvene inšpekcije pa se na različne načine opozarja pristojne organe in javnost. Prepovedprodaje ekstraktov iz industrijske konoplje bo privedla do črnega trga v pravem pomenu besede. Regulacije ne bo, nadzora ne bo. Prav tako zaposlitev in davkov. Poraja se vprašanje, ali si lahko posameznik izdela CBD-ekstrakt za lastno uporabo, in ne za prodajo (za katero je potrebno dovoljenje po Novel Food)? Pričakujemo lahko tudi povečanje internetne prodaje in finančnega odliva v tujino. Prav tako se lahko na trgu pojavijo CBD-ekstrakti, ki bodo zaradi prepovedi uporabe v živilske namene navajali druge neživilske namene. Varnost potrošnika se bo zmanjšala, pojavilo se bo tudi vprašanje kriminalizacije. Samo nekaj mesecev dolga prepoved bo pomenila, da bo slovenska panoga, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo in prodajo konopljinih CBD-izdelkov in je izredno uspešna, tudi na tujih trgih, izgubila konkurenčnost, trg in nenazadnje tudi že pridobljeno znanje, ki ga imamo v primerjavi z državami s primerno regulacijo (Kanada, ZDA, Švica, Anglija, Grčija, Urugvaj, Litva…) in ki ga stalno širimo. Vsi, ki razumno razmišljamo, si želimo ustrezne ureditve na tem področju, s katero bo za zaščito potrošnika zagotovljen tudi nadzor nad vsebino naravnih CBD-izdelkov. Ministrstvo za zdravje pa se je, namesto da bi poskrbelo za CBD-regulacijo na trgu in tudi za realizacijo sklepov Odbora DZ za zdravstvo iz 2016, na podlagi katerih bi moralo pripraviti pravne podlage za pridelavo in predelavo konoplje v Sloveniji v zdravstvene namene, pričelo oklepati prepovedi CBD-jana živilskem in kozmetičnem področju. Problematika je širših razsežnosti in posega tudi v delokrog drugih ministrstev (kmetijstvo, gospodarstvo, znanost, finance, notranje zadeve, pravosodje …), zato utemeljeno pričakujemo, da se bodo z namenom, da se izognemo nadaljnjemu povzročanju večplastne škode, v reševanje te problematike vključili tudi predsednik Vlade RS in vsa pristojna ministrstva.

Članek si lahko preberete tudi na spletni strani mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA:

 https://www.institut-icanna.com/si/blog/80/Nesmiselna-in-skodljiva-prepoved-ekstraktov


1% CBD konopljina krema (50 ml)
1% CBD z medom 30 g (300 mg)
20% CBD smola 5 ml (1000 mg)
5% CBD kapljice 15 ml (750 mg)
Prikazujem 1 do 5 od 5 (1 strani)