Ustnik

  • Ustnik

INHALACIJA AEROSOLA IZ PANJA
Čebele s svojim gibanjem kril v panju tvorijo aerosol. Set za inhalacijo iz panja omogoča enostavno inhaliranje. Nastavek, ki ga pritrdimo na panj ima enostranski zaporni ventil, ki omogoča enosmerni pretok zraka iz panja k ustom uporabnika. Rebrasta povezovalna cev je dovolj velika za pretok zraka 6-10 l/min. Na cev lahko namestimo ustnik ali masko. Maska ima vgrajena dva enosmerna zaporna ventila tako, da je omogočen vlek iz cevi ter izpust izdihanega zraka v okolico.

  • Cena: 2,00€