Kozarec - V Sloveniji je voda pitna (6 kosov)

  • Kozarec - V Sloveniji je voda pitna (6 kosov)

 Kozarec - V Sloveniji je voda pitna (6 kosov)

Kozarec za vodo:

Bruto volumen: 2,5 dl


Napis na zadnji strani kozarca:

Voda po vsej Sloveniji dosega eno od najvišjih kakovosti na svetu. Pravica do pitne vode je bila leta 2016 zapisana v Ustavo Republike Slovenije.

70.a člen ustave

(pravica do pitne vode)

• Vsakdo ima pravico do pitne vode.

• Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.

• Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

• Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.


  • Cena: 35,00€