Sodelovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi poskusa pri raziskovalni nalogi za Krkine nagrade dijakinj iz srednje šole Grm Novo mesto. Naslov raziskovalne naloge: Lahko na osnovi fenolov napovemo vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika na tvorbo TNF-α? (pdf).

Sodelovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi poskusa pri diplomski nalogi  dijakinje iz Biotehnične fakultete v LjubljaniNaslov diplomske naloge: Učinki pripravkov iz ameriškega slamnika (Echinacea purpurea) na produkcijo citokinov (pdf).


  • Krkine nagrade (Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF-α?
  • Diplomska naloga (Učinki pripravkov iz ameriškega slamnika (Echinacea purpurea) na produkcijo citokinov.
  • Sodelovanje z Biotehniško fakulteto v Ljubljani na področju razvoja novih slovenskih sort industrijske konoplje (predstavitev vsebine projekta)

spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja,  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_slspletna stran PRP 2014–2020, www.program-podezelja.si/


Strokovni članki:

Poljudni člankiUstanovitelj podjetja je Dr. Borut Gosar, ki je bil od leta 2005-2010 zaposlen kot mladi raziskovalec na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Področja dela: raziskave na področju biotehnologije (zdravilne rastline, analitika zdravilnih učinkovin (HPLC …), in vitro imunološki testi); statistična obdelava podatkov, pisanje znanstvenih člankov itn. Leta 2010 je tudi uspešno opravil doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv tehnoloških dejavnikov na kakovost ter možnosti pridelave škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea L.) (pdf).